flogo.png  256px-Youtube_icon_1.png

0I0A6022.jpg0I0A6088.jpg

Ymholiadau

Digwyddiadau

0I0A6039_small.jpgGallaf ddarparu cerddoriaeth mewn digwyddiadau preifat neu gorfforaethol, dathliadau pen-blwydd neu deuluol, lansiadau neu agoriadau swyddogol a derbyniadau.

Gall y delyn ychwanegu naws arbennig iawn at bob math o achlysuron ac ymdrechaf i sicrhau bod y gerddoriaeth rwy’n ei dewis yn addas i’r achlysur. Mae rhwydd hynt ichi hefyd ddewis y gerddoriaeth eich hun. Mae fy repertoire yn cynnig ystod eang iawn o arddulliau cerddorol.

Cysylltwch â mi i drafod eich anghenion. Edrychaf ymlaen at eich helpu chi i ychwanegu naws arbennig at eich digwyddiad.

Dolenni Cyflym

Hafan | Priodasau |Y Gerddoriaeth | Digwyddiadau | 
Y Telynau | Cysylltu | Dolenni

Cysylltu

Ffôn: 01974 241173
Ffôn Symudol: 07813107052
E-bost: info@heledd-davies.cymru

Website by InSynch