flogo.png  256px-Youtube_icon_1.png

0I0A6119-2_460px.jpgharpist for hirewedding harpistharpist wedding

Heledd Davies -  Telynores

Dechreuais ddysgu canu’r delyn gyda Mrs Delyth Evans, Aberystwyth pan oeddwn yn yr ysgol gynradd. Dan ei harweiniad medrus hi, llwyddais yn fy arholiad Gradd 8 gydag Anrhydedd cyn mynd ymlaen i gael gwersi gyda Sali Wyn Islwyn am gyfnod tra oeddwn yn fyfyrwraig israddedig yn Abertawe, gan achub ar y cyfle i fireinio rhagor ar fy nhechneg ac ehangu fy repertoire.

Mae’r delyn wedi bod yn rhan bwysig o’m bywyd ers pan oeddwn yn ifanc. Rwy’n canu telyn gyngerdd ‘Gwynneth’ 47 tant o wneuthuriad Allan Shiers a thelyn Geltaidd Eos 36 tant gan Delynau Teifi, Llandysul. Rwyf wedi cael amrywiaeth o brofiadau dros y blynyddoedd. Llwyddais i ennill lle yng Ngherddorfa Ieuenctid Cymru yn haf 1999 ac yn fwy diweddar, bûm ar daith gyda fy nhelyn Geltaidd yn aelod o’r Glerorfa dan arweiniad Stephen Rees a Robin Huw Bowen. Roedd hwn yn gyfle gwych i ddysgu rhagor am dechnegau traddodiadol Gymreig o chwarae. 

Gall sain y delyn ychwanegu naws hyfryd at unrhyw ddigwyddiad, er enghraifft:

Rwyf wedi gweithio dros y blynyddoedd i feistroli cerddoriaeth o bob math ar y delyn a cheisiaf fy ngorau i ddiwallu amrywiaeth o chwaethau cerddorol. Gallaf gynnig cerddoriaeth o’r sioeau cerdd, darnau clasurol, alawon traddodiadol a Cheltaidd ynghyd â cherddoriaeth gan artistiaid mwy cyfoes, ac rwy’n ychwanegu’n barhaus at fy repertoire. 

 

Ymholiadau

Dolenni Cyflym

Hafan | Priodasau |Y Gerddoriaeth | Digwyddiadau | 
Y Telynau | Cysylltu | Dolenni

Cysylltu

Ffôn: 01974 241173
Ffôn Symudol: 07813107052
E-bost: info@heledd-davies.cymru

Website by InSynch